Advokatska kancelarija
Tovarišić - Madi, Novi Sad

Pravda
Ravnopravnost
Poverenje

Zakažite

Porodično pravo

Kao posebna pravna disciplina, porodično pravo se može definisati u užem i širem smislu. U užem smislu porodično pravo predstavlja skup pravnih normi kojima se uređuju odnosi u porodici, dok u širem smislu porodično pravo uređuje odnose porodice i društva.

Gradjansko pravo ikona

Građansko pravo

Građansko pravo je porodica pravnih grana koje regulišu imovinske i neimovinske odnose povodom stvari, činidbi, ljudskih radnji i tvorevina uma na osnovu načela autonomije volje, prenosivosti prava i obaveza, pravne jednakosti, zaštite na privatni zahtjev i imovinske sankcije.

Krivicno pravo ikona

Krivično pravo

Krivično pravo predstavlja skup pravnih normi čiji je zadatak da zaštiti i očuva najznačajnije vrednosti u društvu. Istovremeno, to je pravo koje definiše krivične postupke, uređuje postupak hapšenja, optuživanja i suđenja. Oni krivični postupci koji su usmereni protiv države, svrstaju se u krivične prestupe.

Poresko pravo ikona

Radno pravo

Radno pravo je naziv za skup pravnih normi kojima se uređuje nastanak, sadržina i prestanak radnog odnosa kao i pravni položaj subjekata radnog prava.

Naša kancelarija

Pravda i sigurnost klijenata naš je prioritet!

Advokatska kancelarija Tovarišić – Madi nalazi se u Novom Sadu, u ulici Maksima Gorkog 12. Advokati, Andrej Tovarišić i Đura Madi uz pomoć svojih  šest pripravnika stoje Vam na raspolaganju za sva pravna pitanja.

Cekic-pravde

"Nepravda bilo gde je pretnja pravdi svugde…Šta god utiče na jednog direktno, utiče na sve indirektno"

– Martin Luter King

Izbor advokata je prvi korak ka zaštiti vaših prava. Advokati Tovarišić i Madi stoje Vam na raspolaganju za sve vaše pravne nedoumice.

Ugovori i
drugi akti

Naša advokatska kancelarija bavi se izradom svih vrsta ugovora i pravnih akti. Ugovori obligacionog prava, ugovori naslednog prava, ugovori porodičnog prava i sve vrste kupoprodajnih ugovora možete izraditi u našoj kancelariji u Novom Sadu.

Zastupanje i odbrana

Advokati Tovarišić i Madi imaju dugogodišnje iskustvo u zastupanju i odbrani klijenata u krivičnim i prekršajnim postupcima pred nadležnim organima. Naši advokati, uz pomoć svojih pripravnika za krivično pravo, pružaju sve pravne usluge.

Promet
nekretnina

U oblasti ugovornog prava, advokatska kancelarija Tovarišić - Madi iz Novog Sada pruža kvalitetnu pravnu uslugu i pravnu pomoć u fazi pregovora koji prethode zaključenju ugovora o kupoprodaji nekretnine kao i opsežnu proveru pravne dokumentacije.

Tovarisic Madi Favico

Do pravde i sigurnosti za klijente
dolazimo uz sledeći proces:

Odgovornost

Profesionalni pristup prema poverenom poslu. Temeljno proučavanje dokaza i blagovremeno postupanje uz punu saradnju sa klijentom

Strategija

Na osnovu proučavanja i planiranja, pristupamo izgradnji pravne strategije na osnovu poznavanja propisa uz predočavanje zakonskih mogućnosti klijenta.

Planiranje

Na osnovu blagovremene i precizne analize dokumentacije ili dokaza, detalno pristupamo planiranju pravnih radnji za ostvarivanje prava i interesa klijenata.

Cilj

Uz pomoć važećih zakona i pravde klijentima obezbeđujemo da na najbrži i najbolji način ostvare pravo koje im pripada.

"Ljudi bi se trebali boriti za zakone kao što se bore za zidove vlastitog grada."

– Heraklit

Advokat

Vreme i rokovi

Verujemo da je pravovremena reakcija, predviđanje vremenskih okvira i sprovođenje transakcije u tom okviru imperativ svakog posla, zato je za nas zadati rok jednako važan kao i sam kvalitet usluge.

Pravna pomoć za naše klijente

U cilju unapređenja kvaliteta pravnih usluga, članovi naše advokatske kancelarije pomažu u ostvarivanju prava svih klijenata. Od najugroženijih građana, preko domaćih kompanija i preduzetnika, pa sve do multinacionalnih kompanija koje posluju u regionu. Stojimo na raspolaganju svakom klijentu kome je neophodna pravna pomoć i zastupanje našeg advokatskog tima.

 

Tovarisic Madi advokatska kancelarija logo

Advokatska kancelarija

Tovarišić - Madi

Novi Sad

Maksima Gorkog 12, stan 2

21000, Novi Sad, Srbija

E-mail adresa

kancelarija@tovarisic-madi.com
adv.kancelarijans@gmail.com

Telefoni

021 382 46 59
064 209 82 28

Radno vreme

Ponedeljak - Petak | 09:00 - 16:00

Kontaktirajte nas direktno

Ukoliko Vam je potreban pravni savet ili pravni zastupnik zakažite
besplatne konsultacije